קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הביתפתוחnormalfeature13 שנים 30 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ניהול מתנדביםהזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ניהול מתנדביםצוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה13 שנים 31 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםנושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה13 שנים 35 שבועות
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug13 שנים 35 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה13 שנים 36 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה13 שנים 38 שבועות
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועות
ניהול מתנדביםאפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 38 שבועותsnuki
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועות
היומן הקהילתי הגאה לשנת תשס"ט (2008-9)רוכשים משנה שעברהפתוחnormalfeature13 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #