קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירה מול עמותת שלומיתפתוחnormalfeature12 שנים 8 שבועות
תחזוקת אתרשיפוצים באתר הביתפתוחnormalfeature12 שנים 8 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלך תביא נובמברפתוחnormalמשימה12 שנים 8 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
ניהול מתנדביםהזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
ניהול מתנדביםצוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
ניהול מתנדביםסינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה12 שנים 9 שבועות
מה קורה? הדרכהגיוס פעילים למה קורהפתוחnormalמשימה12 שנים 9 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל רישום נוכחות בפעילויופתוחnormalמשימה12 שנים 9 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםכתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועותברוך אורן
ניהול מתנדביםנושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה12 שנים 11 שבועות
מה קורה? הדרכה סיכומי ישבותפתוחnormalמשימה12 שנים 11 שבועות
מה קורה? הדרכהחניכת דפנה לעריכהפתוחnormalמשימה12 שנים 13 שבועות
ניהול מתנדביםפרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature12 שנים 14 שבועות
ניהול מתנדביםטיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug12 שנים 14 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםמספר דברים שיש לעשות ולהשליפתוחnormalמשימה12 שנים 14 שבועות
איושי תפקידי מתנדביםריכוז נושא תמיכותפתוחcriticalמשימה12 שנים 17 שבועות
ניהול מתנדביםהכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature12 שנים 17 שבועות
ניהול מתנדביםאפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 17 שבועותsnuki
ניהול משרד שישה צבעיםדברים שקורנליה צריכה להחזיפתוחnormalמשימה12 שנים 17 שבועות
שלב תוכן #