קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature4 שנים 49 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature4 שנים 49 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה6 שנים 33 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature7 שנים 38 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature8 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature8 שנים 38 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature9 שנים 29 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה9 שנים 32 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה10 שנים 6 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה11 שנים 22 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה11 שנים 22 שבועות
שלב תוכן #