קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature8 שנים 17 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature8 שנים 17 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה10 שנים 2 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature11 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 27 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature12 שנים 50 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה13 שנים שבוע אחד
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature13 שנים 16 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature13 שנים 25 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה13 שנים 27 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature14 שנים 25 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה14 שנים 43 שבועות
שלב תוכן #