קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה13 שנים 12 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה13 שנים 38 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature14 שנים 36 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה15 שנים 2 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה15 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #