ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

בשבת הקרובה (17/3) ניפגש לישיבת ועד ראשונה השנה. בהתאם לנוהל שקיבלנו על עצמנו, כל ישיבה זוגית תתקיים מחוץ לגוש דן. הישיבה הקרובה תתקיים בחיפה, ככל הנראה בכיכר פריז. פרטים מדוייקים על המיקום במהלך השבוע.
נשתדל מאוד שהישיבה תתחיל בדיוק בשעה 12:00 ותסתיים בדיוק בשעה 13:30.

חברותי ועד שאישרו השתתפות נכון להיום: ברוך, בנצ', אוסקר, דודי.

לקראת הפגישה יוגשו בדוא"ל - דיווח מנכ"ל, דיווח גזבר, דיווח מזכיר, תוכנית עבודה למחצית הקרובה.

על סדר היום:
א. הערות על ת"ע למחצית הקרובה.
ב. הכנות לאסיפה כללית בחודש אפריל.
ג. החזרה לרחובות: אילו דגשים יש לשישה צבעים לקראת חזרת רשת המאהבים לרחובות? מה למדנו מהפעילות של שישה צבעים בנושא המחאה החברתית בשנה שחלפה?

אם יש נושאים נוספים על סדר היום - נא לשרשר אותם לכאן.