כניסה רבעונית לחשבון הבנק

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבUser interface
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

כדי להמנע מחסימה, כל אחד משלושת בעלי זכות החתימה בחשבון הבנק, מתבקש להכנס לחשבון בחודש הקרוב.
נא לעדכן כאן שהצלחתם להכנס לחשבון ואיזו יתרה ראיתם (סתם בשביל הקטע.. :-)