הסכם תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר שישה צבעים. לפני שאתה נרשם לקבלת חשבון, אתה חייב לקרוא ולהסכים לתנאי השימוש באתר שישה צבעים ולתנאים, ההגבלות והמדיניות הבאים, לרבות תיקונים עתידיים (ביחד, להלן, "ההסכם"):

* מדיניות פרטיות - כיצד אנו נשמור ונגן על המידע האישי שלכם באתר שישה צבעים
* תקנון התוכנית - באמצעות הנחיות השימוש באתר שישה צבעים

למרות שאנו עשויים ליידע אותך באמצעות דוא"ל כאשר נעשו שינויים חשובים, עליך לבקר בדף זה מדי פעם כדי לסקור את התנאים. שישה צבעים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות או לשנות את תנאי ההסכם ואת המדיניות שלה בכל עת, ואתה מסכים להיות מחויב על ידי שינויים או שינויים כאלה. אם אינך מסכים ופועל לפי הסכם זה, אינך רשאי להשתמש בשירותי אתר שישה צבעים. שום דבר בהסכם זה לא ייחשב כאישור להעניק לכל צד שלישי זכויות או הטבות.

1. תיאור השירות. אתר שישה צבעים הוא אתר אינטרנט (להלן "השירות") מ שישה צבעים ע"ר ( "שישה צבעים"). אתה מבין ומסכים שהשירות מסופק על בסיס "זה מה שיש" = AS IS ועל בסיס לפי זמינותו. שישה צבעים מתנערת מכל אחריות או חבות עבור זמינות, עתוי, אבטחה או האמינות של השירות. שישה צבעים גם שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשהות או להפסיק את השירות, עם או ללא הודעה מראש בכל עת וללא כל אחריות לך.
2. שימוש אישי. השירות ניתן העומדים לרשותך עבור שימוש אישי בלבד. עליך לספק זיהוי מדויק, אחראי ועדכני, ומידע נוסף שעשוי להיות נדרש כחלק מתהליך הרישום ו / או המשך השימוש בשירות. אתה אחראי לשמירה על סודיות הסיסמה שלך וחשבונך, ואחראי על כל הפעילויות המתרחשות באמצעותו. שישה צבעים שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת שירות לכל אדם, בכל עת, ללא התראה מוקדמת, מכל סיבה שהיא.
3. שימוש נאות. אתה מסכים שאתה הוא האחראי להתקשרות שלך עם האתר בגין כל התוצאות שלה. השימוש בשירות כפוף לקבלת ההסכם ותאימות עימו, לרבות את תקנון אתר שישה צבעים ( "תקנון התוכנית"), הנמצא בכתובת [תקנון שימוש], או בכתובת אחרת ששישה צבעים עשויה לספק מעת לעת. אתה מתחייב להשתמש בשירות בקנה אחד עם כל יישים מקומי, מדינתי, לאומי, או בינלאומי ואת החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים, לרבות חוקים בנוגע לשידור של הנתונים הטכניים ותקנות ייצוא של מדינת המגורים שלך. אתה לא, לא תסכים ל, ולא תאשר לעודד או לכל צד שלישי: (i) להשתמש בשירות כדי לטעון, לשדר או להפיץ כל תוכן, כי הוא בלתי חוקי, משמיץ, מטריד, פוגע, מהווה הונאה, תוכן מגונה, מכיל וירוסים, או בכל דרך אחרת מסורב באופן סביר כפי שנקבע על ידי שישה צבעים; (ii) להעלות, להעביר או להפיץ תכנים הפוגעים במעמד צד אחר של קניין רוחני או זכויות קנייניות, זכויות חוזיות או זכויות או חובות; (iii) למנוע אחרים מלהשתמש בשירות; או (iv) להשתמש בשירות לכל מטרה בלתי הולמים או הונאה. פגיעה או פגיעות בכל פרט מהאמור לעיל עשויה להוביל לסיום מיידי של הסכם זה, והיא/הן עשויות להוביל לעונשין ודין ולהשלכות משפטיות ועוד. שישה צבעים שומרת לעצמה את הזכות, אך אינה מחויבת, לחקור את השימוש בשירות על מנת לקבוע אם הפרה של ההסכם התרחשה או לקיים כל חוק תקף, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית.
4. התוכן של השירות. שישה צבעים לא לוקח אחריות על תוכן של צד שלישי (כולל, ללא הגבלה, וירוסים או כל השבתת תכונות אחרות), ואין שישה צבעים מתחייבת לעקוב אחר תוכן של צד שלישי. שישה צבעים שומרת לעצמה את הזכות בכל עת כדי להסיר או לסרב להפיץ כל תוכן במסגרת השירות, כגון תכנים אשר מפרים את תנאי הסכם זה. שישה צבעים גם שומרת לעצמה את הזכות לגשת, לקרוא, לשמור, וכן לחשוף כל מידע אשר יש להאמין באופן סביר כי הוא נדרש במטרה (א) לספק כל חוק תקף, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית, (ב) לאכוף הסכם זה, לרבות חקירה הפוטנציאל של הפרות בהסכם, (ג) לזהות, למנוע, או להתמודד בדרך אחרת עם הונאה, אבטחה או בעיות טכניות, (ד) להיענות לבקשות תמיכה למשתמש, או (ה) להגן על הזכויות, הקניין או ביטחונם של משתמשי שישה צבעים ושל כלל הציבור. שישה צבעים אינה אחראית לתוצאות מימוש או אי מימוש זכויותיה על פי הסכם זה, והנך מוותר על תביעות כאלו כנגדה.
5. זכויות קניין רוחני. זכויות קניין רוחני של שישה צבעים. אתה מכיר כי שישה צבעים היא הבעלים של כל הזכויות, הכותרים והאינטרסים לשירות באתר, לרבות וללא הגבלה, כל זכויות הקניין הרוחני ( "זכויות שישה צבעים"), וכן כי זכויות אלו מוגנות על ידי חוקי הקניין הרוחני הבינלאומי. לפיכך, אתה מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, לשנות, או ליצור עבודות נגזרות מן השירות. כמו כן אתה מסכים שאתה לא תשתמש בכל רובוט, עכביש, מכשיר אוטומטי אחר, או תהליך ידני או להעתיק כל תוכן מן השירות. זכויות שישה צבעים כוללות זכויות (i) השירות שפיתחה וסיפקה שישה צבעים; וכן (ii) כל תוכנה הקשורה בשירות.
זכויות הקניין הרוחני שלך. שישה צבעים אינה תובעת בעלות על כל התוכן של כל שתוסיף, תשדר או תאחסן בחשבונך בשישה צבעים. אנו לא משתמשים בתוכן שלך לשום מטרה מלבד קידום מטרות העמותה.
6. מצגים והתחייבויות. אתה מצהיר ומתחייב כי (א) כל המידע שסופק לך ע"י שישה צבעים במטרה להשתתף בשירותים הוא מידע נכון ומעודכן; וכן (ב) יש לך את כל הנחוץ, את הכוח והסמכות להיכנס לתוך הסכם זה וכדי לבצע את המעשים הנדרשים ממך בהסכם זה.
7. פרטיות. בתור משתמש בשירות, אתה מסכים לתנאים של מדיניות הפרטיות של שישה צבעים כפי שהיא עשויה להתעדכן מעת לעת. שישה צבעים מבינה כי הוא הפרטיות שלך חשובה לך. אתה עם זאת, אתה מסכים כי שישה צבעים עשויה לפקח, לערוך או לחשוף את המידע האישי שלך, אם תידרש לעשות זאת על מנת לקיים הליך משפטי כלשהו תקף או בקשה ממשלתית (כגון צו חיפוש, הזמנה, חוק, או בית משפט הוראת שעה), או נאמר אחרת על תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות של שישה צבעים.
8. חוסר פעילות בחשבון. אחרי תקופה של חוסר פעילות, כאשר המשתמש לא מתחבר לחשבון למשך תקופה של תשעה חודשים, שישה צבעים שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לסיים את חשבונך. אם חשבון נוטרל על חוסר פעילות, אזי שם המשתמש המשויך לחשבון זה עלול להיות מועבר למשתמש אחר ללא הודעה מוקדמת באופן כזה או אחר.
9. סיום; ביטול. ניתן לבטל את השימוש בשירותים ו / או לסיים הסכם זה, עם סיבה או בלעדיה, בכל עת על ידי מתן הודעה מוקדמת לשישה צבעים ב [אתר שישה צבעים/צורקשר]; בתנאי, עם זאת, כי ייתכן וסגירת חשבון תמשך עד שני ימי עסקים לפני שתכנס לתוקף. שישה צבעים רשאית בכל עת ומכל סיבה שהיא להפסיק את השירותים, לסיים הסכם זה, או להשעות או לסיים את חשבונך. במקרה של סיום, חשבונך יושבת וייתכן שלא תהיה גישה לחשבון שלך או קבצים או כל תוכן אחר הכלול בחשבון שלך, למרות שעותקים של כל המידע או חלקו עשויים להישאר במערכת שלנו. כמפורט לעיל (אלא אם שישה צבעים בעבר ביטלה את השימוש שלך בשירותים, ואז במקרה שלאחר מכן הודעה מצד שישה צבעים לא תהיה חובה), שישה צבעים תודיע לך באמצעות הדואר האלקטרוני על כל סיום או ביטול, אשר יהיה אפקטיבי מיד עם מסירת הודעות אלו. סעיפים 3, 4, 5, 7, 9 ו - 11 של ההסכם יישארו בתוקף, גם לאחר סיום השירות או ההתקשרות.
10. שיפוי. אתה מסכים לנקות מאשם ו/או לשפות את שישה צבעים, וחברות הבת שלה, שותפיה, פקידיה, סוכניה, ואת העובדים שלה ולהגן עליהם מפני כל תביעה של צד שלישי הנובעים או קשורים באופן כלשהו בשימוש בשירות, לרבות כל אחריות או הוצאה שהתעוררו מכל תביעות, הפסדים, נזקים (בפועל ותוצאתיים), תביעות משפטיות, פסקי דין, עלויות התדיינות משפטית ושכר טרחת עורכי דין, מכל סוג שהוא. במקרה זה, שישה צבעים תספק לך הודעה מוקדמת בכתב על תביעה מסוג זה, תביעה או פעולה.
11. ברירת דין; שיפוט. תנאי שימוש אלה יהיו כפופים ולחוק של מדינת ישראל, ללא מתן כל השפעה על הקונפליקט של חוקים או הוראות אשר יהיו בפועל במדינה בה אתה מתגורר. כל התביעות, טענות או הליך משפטי שהתעוררו בקשר עם השירות יובאו לבירור אך ורק בישראל, ואתה מסכים לסמכות השיפוט של בית משפט כזה.

תגובות

בסדר

בסדר

סדרה

סדרה דוקומנטארית חדשה העוסקת בעולמם של בני נוער מחפשת נער צעיר הנמצא בתהליכי יציאה מהארון ומסכים שנתעד רגעים במסעו.
חשוב לציין כי הסדרה תעלה לאוויר בעוד כשנה.

לפרטים נוספים, ניתן לשלוח הודעה למייל:

shiramilsh@myt-v.co.il

תודה ויום טוב!

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט