קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeatureשנה אחת 44 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeatureשנה אחת 50 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeatureשנה אחת 51 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeatureשנה אחת 51 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה3 שנים 17 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature3 שנים 23 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature3 שנים 23 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature3 שנים 34 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature3 שנים 34 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature3 שנים 34 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature3 שנים 34 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה3 שנים 35 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה3 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature3 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature3 שנים 41 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature3 שנים 41 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature3 שנים 42 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature3 שנים 42 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature3 שנים 48 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature3 שנים 49 שבועות
שלב תוכן #