קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature3 שנים 49 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature4 שנים 3 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature4 שנים 4 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature4 שנים 4 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה5 שנים 22 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature5 שנים 28 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature5 שנים 28 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature5 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature5 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature5 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature5 שנים 39 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה5 שנים 41 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה5 שנים 44 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature5 שנים 45 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature5 שנים 46 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature5 שנים 46 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature5 שנים 48 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature5 שנים 48 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature6 שנים שבוע אחדברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature6 שנים 2 שבועות
שלב תוכן #