קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature2 שנים 6 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature2 שנים 12 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature2 שנים 12 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature2 שנים 12 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה3 שנים 30 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature3 שנים 37 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature3 שנים 37 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature3 שנים 47 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature3 שנים 47 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature3 שנים 47 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature3 שנים 47 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה3 שנים 49 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה4 שנים 3 ימים
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature4 שנים שבוע אחד
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature4 שנים 2 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature4 שנים 2 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature4 שנים 4 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature4 שנים 4 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature4 שנים 9 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature4 שנים 10 שבועות
שלב תוכן #