קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature8 שנים 22 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature8 שנים 28 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה9 שנים 47 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחד
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature10 שנים שבוע אחדברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature10 שנים 12 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature10 שנים 12 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature10 שנים 12 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature10 שנים 12 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה10 שנים 17 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature10 שנים 18 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature10 שנים 19 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature10 שנים 20 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 20 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature10 שנים 26 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature10 שנים 27 שבועות
שלב תוכן #