סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבות 2015

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

ביצוע נוהל סיכום שנת ההתנדבות עבור שנת 2015, לפי המפורט: http://6tzvaim.com/node/2336