שישה צבעים ועד מנהל

ישיבות ועד:
2010
ישיבה ראשונה
סדר יום http://www.6tzvaim.com/node/1329
פרוטוקול http://www.6tzvaim.com/node/1414

שניה
במהלך האסיפה השנתית
סדר יום http://www.6tzvaim.com/node/1021
פרוטוקול http://6tzvaim.com/node/1452

שלישית
סדר יום http://www.6tzvaim.com/node/1453
פרוטוקול http://www.6tzvaim.com/node/1483

רביעית
סדר יום http://www.6tzvaim.com/node/1484
פרוטוקול טרם פורסם

חמישית
סדר יום http://www.6tzvaim.com/node/1500
פרוטוקול טרם פורסם

שישית
סדר יום http://www.6tzvaim.com/node/1557
פרוטוקול טרם פורסם

שביעית
סדר יום http://www.6tzvaim.com/node/1575
פרוטוקול http://www.6tzvaim.com/node/1586

תגובות

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט