קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה9 שנים 24 שבועותברוך אורן
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה12 שנים 23 שבועות
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 49 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה14 שנים 13 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה14 שנים 13 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 45 שבועות
שלב תוכן #