קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועותברוך אורן
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה13 שנים 13 שבועות
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה13 שנים 39 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה15 שנים 3 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה15 שנים 3 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה16 שנים 34 שבועות
שלב תוכן #