קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 49 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועותברוך אורן
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature14 שנים 18 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 44 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
שלב תוכן #