קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature8 שנים 29 שבועות
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 39 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature12 שנים 19 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 10 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature13 שנים 28 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature13 שנים 39 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature14 שנים 37 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature14 שנים 49 שבועותברוך אורן
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature15 שנים 50 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature15 שנים 50 שבועותברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #