קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה9 שנים 8 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature12 שנים 4 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה12 שנים 7 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature12 שנים 22 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature12 שנים 31 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה12 שנים 33 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועותברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 49 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 49 שבועות
שלב תוכן #