קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תכנון שנת 2016פתוחnormalfeature6 שנים 33 שבועות
סגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature6 שנים 33 שבועות
דיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 18 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לשנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית לשנת 2012פתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2012פתוחnormalfeature10 שנים 22 שבועותברוך אורן
חוברת לסיכום שנת 2010 בעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועות
ניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה11 שנים 16 שבועות
ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועותברוך אורן
תכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
דוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
ישיבת ועד שישית ל-2010 ביום שנפתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד חמישית ל-2010פתוחnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד רביעית ל-2010 ביום שפתוחnormalמשימה11 שנים 42 שבועותברוך אורן
מסיבת התרמה אחרי הפריצהפתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועותברוך אורן
דברים לדבר עם ועד האגודה (מיפתוחnormalfeature12 שנים 18 שבועות
ישיבת ועד הקרובהפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שניה לועד השלישי פתוחnormalfeature13 שנים 4 ימיםברוך אורן
כניסה רבעונית לחשבון הבנקפתוחnormalמשימה13 שנים 6 שבועות
מרסיה ואלכס לא רשומים לאתרפתוחnormalמשימה13 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #