דיווח לרשם על תובענה

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבDocumentation
Category:task
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

צריך לעדכן את רשם העמותות שהוגשה נגדינו תביעה. תא"מ 1889-01-2014 בית העם ביחד (חל"צ) (ח.פ. 514767581) נגד שישה צבעים ע"ר

אשר הומצאה לנו כדין ביום 20/2/2014 כתב הגנה הוגש ביום 11/2/2014

הטופס זמין http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=amu... לפחות נכון ללפני 3 שנים...
במחשב של בנצ' אין את סרגל הכלים - מי יכול לטפל בהזנה של זה במחשב שיש בו סרגל כלים? או - האם מותר להתקין אצל בנצ' את הסרגל כלים?