ישיבת ועד שלישית לשנת 2012

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

אירוע פייסבוק: http://www.facebook.com/events/477151338973744/

סיכום הישיבה הקודמת: http://www.6tzvaim.com/node/2055

לקראת הישיבה יועברו בדואל דוח מנכ"ל ודוח גזבר.

להלן רשימת נושאים לקראת ישיבת הועד:
1. כנסת פתוחה - כלי האג'נדות
2. סיכום אירוע ספורט
3. מעבר על תוכנית עבודה וחלוקת תפקידים ואחריות: מצעדי גאווה, מפגשים מחוץ לגוש דן, אירוע חמש שנים לעמותה.

יש לכם נושאים נוספים? שרשרו כאן.