תכנון לקראת פרויקט קולאז

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

חני וברוך ינסו ללמוד על פרויקט קולאז' ולתכנן מה נדרש מהעמותה כדי להפעילו.
יעד: מצגת בישיבת הועד הבאה, בחודש דצמבר.