תכנון שנת 2016

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

נדרש להכין תוכנית עבודה לשנת 2016. התוכנית תכלול את המרכיבים הבאים:
א. חזון לטווח ארוך ומטרות לשנה הקרובה.
ב. פרויקטים בדגש מיוחד בשנה הקרובה.
ג. תכולות לכל אחד מהפרויקטים אשר בדגש.
ד. תכנון מקורות תקציביים, וחלוקת העוגה התקציבית בין המטרות/פרויקטים השונים. יש להכין סעיף זה בתצורה של גיליון נתונים מפורט. מומלץ להעזר בגיליון הנתונים המופיע בנוהל שיתופי פעולה http://6tzvaim.com/node/2157