דברים לדבר עם ועד האגודה (מייק)

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

פעילות ברמלה
מסיבת נוער בצפון
הכשרת מדריכי נוער ביחד
מצעד הגאווה בתל אביב
התרמה בחיפה לפצוע