הזמנות עבודה וחשבוניות מס לתמיכת 2015

Project:יום ספורט גאה
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

קיבלנו תמיכה של 54,000 ש"ח שהם 90% מתקציב האירוע. עוד 10% אנחנו צריכים להביא מהכנסות עצמיות (דמי כניסה לאירוע או חסויות וכו').
כלומר, תקציב האירוע הוא לכל הפחות 60,000 ש"ח.
מתוך הסכום הזה מותר לנו להשאיר לטובת העמותה 15% "תקורה ניהולית" ואותה אין צורך להוציא לרכישות מספקים.
לכן,
א. עד יום חמישי אנחנו צריכים חשבוניות עבור כל העסקאות - עד סכום של 51000 שהם 60000 ש"ח פחות תקורה של 15%. כל החשבוניות הללו צריכות להגיע להנהלת החשבונות (כרגע בנצ') עד ה-15/1 במעטפה או סרוקות במייל באיכות טובה. לפי האינטואיציה של ברוך מספיק חשבונית מס עם תאריך של לפני ה-31/12/2015. בנצ' יעדכן מאוחר יותר היום האם חייבים גם לבצע העברה כספית עכשיו, או שכפי שהציעה מיכל, נשלם לספקים ב-'שוטף פלוס 30'.

ב. יש להוציא בכתב לעסק "הזמנת עבודה" שבה רשום בדיוק מה קונים ממנו, מאיזה כמות ואיזה טיב, מיקום ומועד האספקה של הגרפיקה וכו', מיקום ומועד האספקה של הסחורה המוכנה. אפשר לרשום "או בהתאם למה שיסוכם בהמשך".

ג. הנוהל לאישור ההתחייבות הכספית מול הספק:
1. שלוש הצעות מחיר או מכתב עם הסבר מדוע אין 3 הצעות מחיר נשלח אל הגזבר (נכון לעכשיו להבנתי זה עדיין בנצ'?)
2. הגזבר מאשר את ההוצאה לפי הסעיף התקציבי *בכתב* עם העתק ל-3 מורשי החתימה: יואב, רעות וברוך
3. מי שמוסמך להתחייב כספית בשם העמותה הם לפחות 2 מתוך 3 מורשי החתימה, ולכן, מיכל מתחייבת מול הספק רק לאחר ששניים מתוך: יואב, רעות וברוך, רשמו לה בכתב במייל או באסמס "מאשר שהעמותה תשלם X ש"ח לספק Y"

ד. אפשר לשלם בצ'ק מזומן או בשוטף+כמה שהעסק מסכים לסגור איתכם (כאמור בכפוף לחוו"ד של בנצ'), אפשר לשים כרטיס אשראי אישי כערבון לכך שהעמותה תשלם.

ה. צ'ק מזומן כרגע נמצאים בבנימינה, כלומר, צריך לתאם עם מתנדבת (אדר?) שתשנע את הצ'קים מבנימינה לחיפה כדי להעבירם לספק.

ו. ברוך סוגר מול הספקים שוונג ורילטיים. מיכל ודין את כל שאר הספקים

בהצלחה לנו!