סטיקרים: גיוס שותפותים

Project:מצעד גאווה בראשון 2011
רכיבשותפותים: חסויות וארגונים
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

לגייס כסף (כ-500-1200 ש"ח) כדי להוציא סטיקרים.