ישיבת ועד ראשונה לשנת 2011

Project:שישה צבעים ועד מנהל
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

על סדר היום:
1. החלטה על דגל העמותה ואישרור הזמנת דגלים לפני העליה במחירי הדלק
2. בדלתיים סגורות: ק'
3. לקראת אירועי הגאווה 2011 בארצנו
4. היערכות לאסיפה כללית / תערוכה
5. גאנט לחצי השנה הקרובה + תחומי התמחות של חברי ועד

עדכונים

#1 נשלח על ידי יוני א ביום ב', 03/01/2011 - 16:29

מבקש להוסיף נושא:
חיפושים אחרי עובד משרד

יוני