2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 2010

נוכחים:
ברוך אורן
בן ציון סליוז
עמיר נהרי
חני שקד
אוסקר אויריך

חסרים והודיעו מראש: יוני אורנים; חסרים ולא הודיעו מראש: בת אל בנימין, זוהר, מיכל נויגיבורן, יריב כץ

על סדר היום:
1. דוח מנכל
2. התוכנית הכלכלית של ברוך
3. אישור תקציב 2011
4. הזמנה להרצאה "להביא קהל"
5. ביטול התמיכה של עתא"י

נושאים שנדחו לישיבה הבאה:
- קולאז' - חני תלמד את הנושא ותציג אותו בצורה מסודרת
- נפח משרה של עובד המשרד
- דיון עקרוני על סבסוד של משתתפים בפעילויות

1. דוח מנכל
זמין בקישורית: http://www.6tzvaim.com/node/1564
תוספות לדוח מנכל:
- שדרוג תשתיות באתר האינטרנט בשלב בדיקות סופיות. (מטלה 1001)
- ישיבת פייסבוק מחר
- ישיבת חזות אתר ביום חמישי.

2. התוכנית הכלכלית של ברוך
קובץ המצגת - מצורף למסמך זה (בתחתית הדף)

דיון:
- ידידי העמותה - לעשות במדרגות. עדיף 120 ש"ח ולקבל דברים בחינם, כגון יומן או דברי דפוס.
- להקצות משאבים לפנייה לקרנות פרטיות.
- הפעלת סדנאות חוויתיות, סדנאות מסג', שוקולד וכו'.
- פאנל בנושאים שעל סדר היום. אווטינג.
- לקחת בחשבון את מסיבות הנוער כגורם מייצר הכנסות.
- להפעיל את ליין מסיבות הדובים כגורם מייצר הכנסות.
- מסיבת נטיעות.
- אולי לעשות מסיבה בשת"פ עם ליין למבוגרים, ולקרא לה מסיבת התרמה.
- ייתכן ששיתוף הפעולה עם עמותת משפחות הקשת יניב הכנסות.

הועד החליט לפעול לפי תוואי התוכנית המוצעת.

3. אישור תקציב 2011
הגזבר בנצ' הציג את התקציב 2011 המבוסס על תקציב 2010.
החלטה: ועד שישה צבעים מקבל את תקציב 2010 כתקציב מאושר לשנת 2011.
בעד: 5 נגד: 0 נמנע: 0

4. הזמנה להרצאה "להביא קהל"
ב-22 בנובמבר או שעשוי להיות שיידחה לחודש דצמבר, נקיים הרצאה בנושא "איך להביא קהל לפעילות קהילתית".
חברותי הועד מוזמנותים. (מטלה 1576)

5. ביטול התמיכה של עתא"י
ברביעי האחרון קיבלנו מכתב המוסר כי עתא"י החליטה לבטל את התמיכה.
היועץ המשפטי של העמותה בשיתוף צוות המשרד יפנו מחר לעתא"י כדי להבין איך אפשר לשנות החלטה שגויה זו. (מטלה 1013)

מטלות פתוחות:
- חני טרם קיבלה יומן. לבדוק מול הדואר. בנוסף לעשות סבב טלפונים כדי לבדוק מי קיבל ומי לא. (מטלה 1509)
- בנצ' לוקח על עצמו לטפל בפיתוח דו"ח רווח והפסד לפי פרויקט. (מטלה 1587)
- לציין בכל טיול שמתאים למשפחות, באופן בולט, שהוא מתאים למשפחות. אולי אפילו להקים ליין טיולי משפחות כדי שיהיה יותר נוח.

תתי וועדות:
עמיר וברוך - סדר בתיקיית הנהלים. (מטלה 1571)
חני וברוך - תכנון לקראת פרויקט קולאז'. (מטלה 1588)

הרינו לאשר נכונות הפרוטוקול: ברוך אורן - חבר ועד | בן ציון סליוז - חבר ועד
(ב.א. - ב.א.)

קובץ מצורףגודל
2010-11-01 תוכנית כלכלית של ברוך.pdf299.52 ק"ב

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט