תמיכת עתא 2010

Project:גיוס משאבים מוניציפלי
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

יש להכין רשימת מטלות והערכות זמנים, כולל מי אחראי לכל מטלה - לקראת הגשת הבקשה השבוע.

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 03/11/2009 - 15:34
Priority:critical» normal
מצב:פתוח» הטיפול מעוכב

לה לה לה הבקשה הוגשה לה.

#2 נשלח על ידי aviv ביום ד', 17/11/2010 - 10:06
מצב:הטיפול מעוכב» פתוח

ברוך צריך להעביר לאביב טקסט למסמך תחומי ואביב יעביר אותו לתוך התמיכה.

#3 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 24/02/2011 - 11:16

לאור הסירוב שקיבלנו מהעירייה, שהוא לקוני ולא מפורט;
ולאור העובדה שהעירייה טרם השיבה בפירוט לכל הליקויים שמצאנו בתהליך פסילת בקשתינו;
ולאור החובה בחוק לנמק החלטות המדינה באופן שמראה לפחות ארבעת העקרונות: תהליך קבלת החלטות, עקרון השקיפות והנאמנות כלפי האזרח, עידוד ההליך הדמוקרטי והפעלת ביקורת (ראה http://www.benchmark.co.il/law-info/article-display.php?articleno=750 )

מציע לבדוק האפשרות לערער על ההחלטה העירונית בפני רשות שיפוטית.