סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל02 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש02 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201502 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום 201502 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר02 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת02 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201402 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל02 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)03 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201403 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10 פרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום שנת 2014 בעמותה03 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
n/a
2014-07-04 סטטוס תמיכות 04 שנים 24 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון04 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד04 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מצעד בראשלצ - סיכום שיחת ועידה שחר - עדי - ברוך04 שנים 41 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-02-20 התנעת צוות אירועי הגאווה הארצי של שישה צבעים - ברוך ועדי04 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים04 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה ברוך אורן וניר גירון - שישה צבעים בפסטיבל אקטיביזם04 שנים 47 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-07 שיחת התנעה ראשלצ04 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)04 שנים 49 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרוטוקול מפגש מטה המאבק הלטבאק"י הראשון אשר התקיים ב-20.12.1304 שנים 51 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-11 ישיבת הפקה בטלפון לגבי יום הספורט 05 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבה- אירוע הספורט הגאה - 02-12-201325 שנים 2 שבועות ago
by חופית
5 שנים 2 שבועות ago
by ברוך אורן
סיכום שיחה מנכל ופעילה מרכזית בחדרה: ברוך ועמית לביא05 שנים 3 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבת הפקה- יום הספורט הגאה05 שנים 3 שבועות ago
by חופית
n/a
שלב תוכן