סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל07 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש07 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201507 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום 201507 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר08 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת08 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201408 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל08 שנים 28 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)08 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201408 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10 פרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום שנת 2014 בעמותה08 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-07-04 סטטוס תמיכות 010 שנים שבוע אחד ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון010 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד010 שנים 15 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מצעד בראשלצ - סיכום שיחת ועידה שחר - עדי - ברוך010 שנים 19 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-02-20 התנעת צוות אירועי הגאווה הארצי של שישה צבעים - ברוך ועדי010 שנים 20 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים010 שנים 25 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה ברוך אורן וניר גירון - שישה צבעים בפסטיבל אקטיביזם010 שנים 25 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-07 שיחת התנעה ראשלצ010 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)010 שנים 27 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרוטוקול מפגש מטה המאבק הלטבאק"י הראשון אשר התקיים ב-20.12.13010 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-11 ישיבת הפקה בטלפון לגבי יום הספורט 010 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבה- אירוע הספורט הגאה - 02-12-2013210 שנים 32 שבועות ago
by חופית
10 שנים 32 שבועות ago
by ברוך אורן
סיכום שיחה מנכל ופעילה מרכזית בחדרה: ברוך ועמית לביא010 שנים 33 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבת הפקה- יום הספורט הגאה010 שנים 33 שבועות ago
by חופית
n/a
שלב תוכן