סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל06 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש06 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201506 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שומר מקום לפרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום 201506 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר07 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-28 פרוטוקול ועדת ביקורת07 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-27 עדכון דוח ועדת ביקורת לסיכום 201407 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל07 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)07 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10-28 פרוטוקול אסיפה כללית לסיכום 201407 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2015-10 פרוטוקול ועדת ביקורת לסיכום שנת 2014 בעמותה07 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-07-04 סטטוס תמיכות 09 שנים 12 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-31 סיכום שיחת טלפון מנכ"ל + אשדוד - ברוך אורן ויניב קקון09 שנים 26 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד09 שנים 26 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
מצעד בראשלצ - סיכום שיחת ועידה שחר - עדי - ברוך09 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-02-20 התנעת צוות אירועי הגאווה הארצי של שישה צבעים - ברוך ועדי09 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים09 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פגישה ברוך אורן וניר גירון - שישה צבעים בפסטיבל אקטיביזם09 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2014-01-07 שיחת התנעה ראשלצ09 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)09 שנים 38 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרוטוקול מפגש מטה המאבק הלטבאק"י הראשון אשר התקיים ב-20.12.1309 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2013-12-11 ישיבת הפקה בטלפון לגבי יום הספורט 09 שנים 42 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבה- אירוע הספורט הגאה - 02-12-201329 שנים 43 שבועות ago
by חופית
9 שנים 43 שבועות ago
by ברוך אורן
סיכום שיחה מנכל ופעילה מרכזית בחדרה: ברוך ועמית לביא09 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום ישיבת הפקה- יום הספורט הגאה09 שנים 44 שבועות ago
by חופית
n/a
שלב תוכן