תקציב סלון לשנת 2011

Project:פיתוח פעילות בחדרה
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

דרושה ישיבה עם הגבר כדי להעלות לדיון את נושא התקציב השנתי לפעילות הסלון הורוד.
מיכל צריכה להגיש בכל תחילת חודש רשימת מצרכים הדרושים לפעילות הספציפית לכל חודש.
צריך לערוך גיוס תרומות או/וגיוס תקציבי (מיכל צריכה לפנות לעריית חדרה לגבי תמיכות)
יש לתאם ישיבת מיכל בנצ'