קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature8 שנים 4 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature8 שנים 8 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature9 שנים 9 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה9 שנים 40 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature10 שנים 10 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 10 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה10 שנים 21 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה10 שנים 21 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה10 שנים 21 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה10 שנים 21 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 21 שבועותwildseed
שלב תוכן #