קריאות עבור פיתוח פעילות בחדרה

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מפגש מאי של הסלון הורוד בחדפתוחnormalfeature8 שנים 13 שבועות
הקמת קבוצת נשים בחדרהפתוחnormalfeature8 שנים 13 שבועות
החזר למיכל על טוקמןפתוחnormalfeature8 שנים 17 שבועותברוך אורן
הסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועות
תקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature9 שנים 39 שבועות
שיווק..ספט'2010פתוחnormalמשימה9 שנים 48 שבועותwildseed
גרפיקה..פתוחcriticalמשימה9 שנים 49 שבועותwildseed
2010-05 מזוןפתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועות
2010-05 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועות
2010-04 מזון למפגשפתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועות
היחידה למעורבות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועות
קבוצת נוער בחדרה?פתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועות
2010-04 פעילות חברתיתפתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועות
להזמין אנשים לסלון בחדרהפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
הכנות למפגש אפרילפתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועות
גרפיקהפתוחnormalמשימה10 שנים 30 שבועותwildseed
לוגיסטיקה-ינוארפתוחcriticalמשימה10 שנים 30 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה10 שנים 30 שבועותwildseed
אוכל למפגש ינואר.פתוחnormalמשימה10 שנים 30 שבועותwildseed
פעילות חברתית למפגש ינוארפתוחnormalמשימה10 שנים 30 שבועותwildseed
שלב תוכן #