גרפיקה..

Project:פיתוח פעילות בחדרה
רכיבCode
Category:task
עדיפות:critical
אחראי:wildseed
Status:פתוח
תיאור

אז אמנם בפייסבוק הושאלה תמונה באדיבות גוגל לפרסום האירוע אך אני חושבת שעגיין חייבת להיות גרפיקה. אנד איטס דואבל בשבועיים.. לא?
עכשיו השאלה היא רק מי רוצה / מוכן לעזור בזה?