קבוצת נוער בחדרה?

Project:פיתוח פעילות בחדרה
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

עושים מפגש "סלון לנוער" כשבועיים אחרי הסלון של אפריל : 6 למאי.
עקרונות מנחים:
א. מיכלי שותפה אבל לא מפיקה לבד
ב. כל בני הנוער שאנחנו מכירים מיודעים על הפעילות של הסלון לנוער ואומרים להם שזה עקרוני שיגיעו כי מבחינתנו זה מדד לביקוש.
ג. אם מגיעים מעל 15 איש, אז נשאל אותם האם מעדיפים סלון או תנועת נוער, ובעיקר האם מפריע להם מבוגרים בקבוצה.
ד. עקרון נוסף: אם שלושה ימים לפני המפגש אין לנו רשימה של 7 איש שאישרו הגעה - לא תתקיים פעילות.