היחידה למעורבות חברתית

Project:פיתוח פעילות בחדרה
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

מיכלי תבדוק האם יכולים לסייע לנו באיזושהי דרך