2016-01-03 פגישת חפיפה עם הגזברית החדשה - ברוך ואדר

שנת התמיכות.
דצמבר-ינואר: בניית ואישור תוכנית פעילות לשנת הנפתחת + בניית ואישור תקציב לעמותה לאישור הוועד המנהל.
פברואר: הגשת תמיכה לעיריית חיפה (ושאר העולם המוניציפלי)
חופש!
יולי-אוגוסט: אופציה – אפשר להגיש לממשלה דו"ח ביצוע "מחצית ראשונה של שנת הכספים". תלוי בעיקר ב-האם הגופים התומכים קיבלו בעצמם אישור תקציבי (מהממשלה).
ספטמבר: התנעת תהליך תכנון שנת הכספים הבאה אצל הגזברונים
אוקטובר: הכנת דוח ביצוע והגשת בקשת תמיכה עיריית תל אביב. עיריית תל אביב בדרך כלל שולחת את מסמכי התמיכה רק בספטמבר
בדיקת תקפות של כרטיסים חכמים של המרכב"ה.
נובמבר: הכנת דוחות ביצוע והגשת בקשת תמיכה למשרדי הממשלה (בד"כ 1/12 זה הדד-ליין)
דצמבר: 15/12 נעילת מחשבי משרד האוצר – שיחרור כספים רק בסמכות חשכ"ל
25/12 סגירת שנת כספים – אין יותר העברות כספים ממשרדי הממשלה והרשויות המקומיות לאותה שנת כספים.

שנת הכספים – כללי
ינואר: סגירת שנה - איסוף מסמכי הנה"ח לסגירת שנת כספים (דיווח ק"מ, חשבוניות הוצאות מהגזברונים, קבלות תרומה ומכירה מהגזברונים, ספירות מלאי למשל מוצרי גאווה, ספירות קופות למשל קופה קטנה בפיצ וקופת העמותה, תדפיס יתרות מבנק הפועלים ובנק הדואר, שעות התנדבות הזנה במערכת והחתמת המתנדבים)

פברואר /מרץ: להשיג מרו"ח דו"ח מבוקר לסיכום השנה הקודמת ולהעביר לועדת ביקורת דוח כספי ומילולי.
אמצע/סוף מרץ: אסיפה שנתית לאישור הדוחות.
מאי-יוני: הכנות לאירועי הגאווה – חשבוניות, הזמנת סחורות, תדרוך מתנדבי כספים, הכנת עודף בקופות קטנות + ספירות קופה לסוף אירועי הגאווה

פורמטים של התמיכות.
לכל תמיכה יש:
• קול קוראת
• קריטריונים
• טופס בקשת תמיכה
• טופס דיווח ביצוע

מרכב"ה – מערכת התמיכות של משרדי הממשלה.
מכילה 2 מערכות:
1. מערכת קולות קוראים – אפשר לעיין בספריית הקולות הקוראים של כל משרדי הממשלה
2. מערכת לניהול הגשת בקשות תמיכה – ממנה אפשר להוריד טפסי בקשת תמיכה וטופס ביצוע, ואליה מעלים את הטפסים החתומים / דוחות כספיים וכו'.

מערכת חתימה דיגיטלית – תוכנה שמתקינים במחשב ומאפשרת לבעלי כרטיס חכם לחתום על מסמכים

מערכת הטפסים הממשלתית- בעיקר רשם העמותות

חיפה – אוריאל בן עזרא "פקיד תמיכות" http://www.haifa.muni.il/Docs/Documents/documents/Protocols/tarbut_ve_om...

הפרדה פרויקטלית – פעילויות חשבונאיות של העמותה מסווגות לפי הפרויקט – כדי להראות לתומכים / משרדי הממשלה שהכסף שהם העבירו יצר פעילות בשטח.
ביטוח מתנדבים:
א. להחתים מתנדבים על פי טופס כזה: http://www.ivolunteer.org.il/_Uploads/127form_volunteer_directing.pdf
ב. להעביר לעירית חיפה – המחלקה להתנדבות / הממונה על נוער והתנדבות
ג. לוודא שהוא העביר לביטוח לאומי – להשיג אישור בכתב.
עוד מידע בנושא הזה – בקישור http://www.6tzvaim.com/node/41\

העברת חשבון בנ' - צריך רק למצא סניף חיפאי שפתוח בשעות שנוחות לכם. ואז נעביר
היתרונות -
א. יהיה קרוב אליכם
ב. נעדכן כבר את מורשי החתימה החדשים
ג. אדר תקבל הרשאות צפייה בחשבון הבנק כדי לעקוב אחרי היתרות.

לביצוע:
1. כרטיס חכם למרכב"ה למורשי החתימה + לגזברית http://www.comsign.co.il/Images/Doc/Client-Documents/Government_company_...
2. הרשאות לועד החדש לאתר שישה צבעים ולאינטרנט.
3. ברוך צריך להראות לוועד המנהל איך לעבוד עם מערכת ניהול המטלות שלנו

פרסום תגובה חדשה

ערך מאפיין זה ישאר פרטי ולא יוצג באופן ציבורי.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • תגי HTML מותרים: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • מעבר שורות ופסקאות מתבצע אוטומטית.

מידע נוסף על אפשרויות מבנה קלט