סיכומי דיונים

  • Login to post a new forum topic.
 נושאתגובותנוצרתשובה אחרונהסמל מיון
2011-05-15 אסיפה שנתית לסיכום שנת 2010 בעמותה011 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-29 ישיבת צוות פיצ'011 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-06-27 ישיבת הכנה לפגישת סגירת קונספט תערוכה011 שנים 6 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-04-12 ישיבת ועדת ביקורת לדיון בדוחות לסיכום 2010 ובמצעד הקהילתי011 שנים 17 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
היומן הקהילתי לשנת 2011-2012011 שנים 18 שבועות ago
by aviv
n/a
2011-01-17 סיכום ישיבת ועד שניה ל2011011 שנים 29 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-11 פגישת מסדרון עם ירון, רכז קהילה בה"פ011 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2011-01-04 סיכום ישיבת ועד111 שנים 31 שבועות ago
by ברוך אורן
11 שנים 30 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-12-12 פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת: סיום כהונת שרה ארן ומינוי צ'ארלס ארתור ג'יימס011 שנים 34 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-28 ישיבת מנכ"ל רכז פרויקט - פיצ'011 שנים 36 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-21 סיכום דיון צוות אינטרנט, פגישה שניה011 שנים 37 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-08 נוהל "דברים שקשורים לפתיחת קבוצה"011 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
סיכום הסמינר האסטרטגי111 שנים 44 שבועות ago
by slioz
11 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
2010-11-04 שיפוץ אתר העמותה - ישיבת צוות ראשונה011 שנים 39 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-11-01 סיכום ישיבת ועד שביעית לשנת 2010011 שנים 40 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-05 ישיבה מנכ"לית ורכזת פרויקט - ברוך ומיכל011 שנים 44 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
פרויקט מצ"ה - מחקר צרכי הקהילה - ישיבת התנעה011 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-10-11 ישיבת ועד העמותה בגדרה011 שנים 45 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-08-23 ישיבת מנכל ורכז פיצ011 שנים 50 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-13 ישיבת מה המצב עם נעמה012 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-07-07 ישיבת מנכ"ל ורכז פיצ'012 שנים 4 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועד שניה ל-2010012 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 אסיפה כללית שנתית של חברי העמותה012 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-26 ישיבת ועדת ביקורת012 שנים 5 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
2010-06-18 ישיבת מנכ"לית ורכז פרויקט פיצ'012 שנים 7 שבועות ago
by ברוך אורן
n/a
שלב תוכן