פרוטוקולים של ישיבות הועד המנהל

2016-11-30 פרוטוקול ישיבה שניה של הועד המנהל

סדר יום -
יום ספורט
חולמימות
בקשה להחזר מ-2 מדריכות פיצ
עדכונים לגבי תמיכות וניהול תקין

2016-11-14 ישיבה ראשונה לועד המנהל החדש

השתתפו: ירון רם, קרן אברהם, אהוד ענר, ???

נושאים על סדר היום:
תמיכות 2016 - ספורט ותקשורת
סופשבוע הקשת

2015-12-25 פרוטוקול ישיבת ועד מנהל

השתתפו: דין אשכולי, רעות כהן, אדר אמסטרדם, יואב זריצקי, פאולה ברקוביץ.

2015-12-09 פרוטוקול ישיבת ועד (טיוטא)

השתתפו – ברוך בנצ פאולה דין יואב רעות אדר

- אופי ההתנהלות
- יוםספורט 20 דק
- תיאום פגישה לעוד חודש

הזמנה לאסיפה הכללית השנתית של חברות וחברי עמותת שישה צבעים

אסיפה כללית לסיכום שנת 2013 ובחירות לועד המנהל של העמותה לשנה הקרובה !!!

האסיפה פתוחה לכלל הציבור. מי שיבחרו להיות חברי עמותה יוכלו גם להשתתף בהצבעה.

האסיפה תתקיים ביום ד' 20/8/2014 בקפה לנדוור גן מאיר תל אביב, בשעה 19:00.

במקרה שמניין המשתתפותים במקום יפחת מ-25% מחברי העמותה, האסיפה תדחה אוטומטית בשבוע ותתקיים ביום ד' 27/8/2014 בכל מניין משתתפים. לכן ** אנא עשו מאמץ להגיע ולהגיע בזמן **

אירוע פייסבוק - https://www.facebook.com/events/735349466503188

2014-03-29 פרוטוקול החלטת ועד

השתתפו: אסף שטילמן, אוסקר אויריך, בן ציון סליוז, ברוך אורן

2014-01-18 ישיבת ועד בנושא תוכנית פעילות לתל אביב בשישה צבעים

השתתפו: אלון רוזן, ברי דיוידסון, שי קנוהל, ברוך אורן, עדי שיניוק

ברי - פעילות בתל אביב.
המטרות:
- קידום חקיקה

2013-12-18 סיכום ישיבת ועד מנהל (לא ערוך)

השתתפו: בארי דוידסון, ישי רוטמן, עדי שיניוק, ארד לוין, עמית לביא, בן ציון סליוז, ברוך אורן

2013-11-21 סיכום ישיבת ועד

השתתפו:
אנדריי
יוסי
קרן
ורוניקה
דני גלעד
ברי דוידסון
רחל
אסף
בנצ'
ברוך

על סדר היום:

2013-11-08 ישיבת ועד מנהל באשדוד - טיוטא

השתתפו:
ברוך
ורוניקה
אוריאל
אנדריי
עומרי
ברי
עדי הייתה קצת בטלפון
שרי
סהר
יוסי

שלב תוכן