שותפיםות לדוכן+מסקנות

Project:עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארצית
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

ישי יחפש שותפים לדוכן ביום אחר, ויעדכן בסוף היום מה המסקנות שלו מתהליך חיפוש השותפים.