חיפה 2016

Project:גיוס משאבים מוניציפלי
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

הגשה עד ה-14/2 שזה יום ראשון הקרוב
תוכנית עבודה כבר יש - הוכנה בינואר
צריך לתרגם אותה לתקציב
צריך למלא את מסמכי התמיכה

לצורך כך יואב מבקש שנשלח לתפוצת הוועד:
1. את העתק הבקשה של שנה שעברה
2. תקציב העמותה 2015
3. תקציב הפעילות בחיפה 2015

לקראת הפגישה בנושא שתתקיים ביום רביעי ב-19:00 בחיפה