קריאות עבור עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארצית

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועות
ציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועותברוך אורן
ציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
דגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה10 שנים 16 שבועותברוך אורן
חוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature10 שנים 16 שבועותברוך אורן
דוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועות
בדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature10 שנים 17 שבועות
הכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #