קריאות עבור עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארצית

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature8 שנים 40 שבועות
ציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature9 שנים 18 שבועותברוך אורן
ציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature9 שנים 25 שבועותברוך אורן
דגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה9 שנים 25 שבועותברוך אורן
חוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature9 שנים 25 שבועותברוך אורן
דוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועות
בדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועות
הכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature9 שנים 27 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #