קריאות עבור עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארצית

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
סגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature6 שנים 40 שבועות
ציוד מהמחסן למצעד בראשל"צפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועותברוך אורן
ציוד מהמחסן ליום הגאוה בתל פתוחnormalfeature7 שנים 25 שבועותברוך אורן
דגל גאווה ענק 3*7 מטרטופלnormalמשימה7 שנים 26 שבועותברוך אורן
חוברונת מצעדיםפתוחnormalfeature7 שנים 26 שבועותברוך אורן
דוכן/ים למצעד הגאווה בתל אבפתוחnormalfeature7 שנים 26 שבועות
בדיקה לגבי רכישת במהפתוחnormalfeature7 שנים 26 שבועות
הכשרת שדה האוהלים ובדיקת היפתוחnormalfeature7 שנים 28 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #