הזמנת אורחים ואישורי השתתפות

Project:תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:critical
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

יש להזמין (לכל הפחות) את האורחים הבאים לאירוע:
באחריות ברוך:
כל ארגוני הקהילה הגאה
י.ק. דרך FB
ג.פ.
קט"ש - ט'
א.ל.
ע.ז.

באחריות נירה:
א.ג.
א.י.
ס.
ב.ר.
ד.א.

באחריות ריטה:
NW

באחריות אביהוא:
חברי טל"ק מה קורה
להביא את עצמו!

עדכונים

#1 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ג', 26/05/2009 - 16:55
Priority:normal» critical

דיברתי עם אביהוא, כנראה נצטרך גם להזכיר לו.
ח"כ: ממתין לתשובות, הזכרתי לשמוליק דן מקדימה, וכן לאלעד הע"פ של אופיר אקוניס (הוא צריך לחזור אליי) וכן לדובר של ישראל ביתנו נחום טל. גם היינו בקשר היום עם גילה גמליאל וגם שלחנו הזמנה. ציפי חורטבלו לא עונים אצלה בלשכה.
עדכנתי גם את ריטה וNW
לא הצלחתי לתפוס את גיל ויניב, כך שנראה שאזמין את הארגונים על דעת עצמי בשם שלושתינו.
כמוכן שלחתי מסרון לי.ק., ט' וג.פ.

#2 נשלח על ידי ברוך אורן ביום ה', 04/06/2009 - 10:16

לגבי חברי כנסת: אישרו השתתפות יואל חסון, דב חנין וניצן הורביץ.
אישר השתתפות גם העיתונאי צח אוריין.

כל ארגוני הקהילה הגאה - בוצע
י.ק. דרך FB - לא ברור היכן עומד
ג.פ. - יגיע
קט"ש - ט' - ניסינו, לא ברור האם יגיע. גם את א.ל2 עדכנו, הוא אולי יצליח לעבור.
א.ל. - ויתרנו
ע.ז. - לא תוכל להגיע
הזמנו גם את חברי מה קורה. יגיעו לפחות 2.

באחריות נירה:
א.ג. - ?? נבדוק היום סטטוס
א.י. - טלפון הועבר לברוך, אולי נצליח לטפל היום
ס.
ב.ר.
ד.א.

באחריות ריטה:
NW - אין לנו פרטי קשר, ויתרנו

לסיכום:
ברוך - לטפל ב-ח.מ., א.י. ולהזכיר לריטה.