קריאות עבור תיק ארכיון: סמינר אסטרטגי לקהילה הגאה 2010

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רשימת נושאים לדיון בסמינר - פתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועותברוך אורן
הזמנת אורחים ואישורי השתתפפתוחcriticalfeature13 שנים 16 שבועותברוך אורן
שיווק!פתוחnormalbug13 שנים 17 שבועותברוך אורן
להקליד סיכום דיון טל"קפתוחnormalמשימה13 שנים 20 שבועותברוך אורן
הקהילה לאן - תוכנית ותקציב לפתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #