העברת כספים שנתרמו לחשבון העמותה

Project:עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארצית
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

שחר מבצע העברה בנקאית לכסף שנאסף לחשבון העמותה בנק הפועלים 94777 סניף 788 ע"ש שישה צבעים