קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature4 שנים 42 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature4 שנים 48 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature4 שנים 49 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature4 שנים 49 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה6 שנים 15 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature6 שנים 21 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature6 שנים 21 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה6 שנים 33 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה6 שנים 37 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature6 שנים 37 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature6 שנים 39 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature6 שנים 40 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature6 שנים 40 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature6 שנים 46 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature6 שנים 47 שבועות
שלב תוכן #