קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature8 שנים 11 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature8 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature8 שנים 17 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature8 שנים 17 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה9 שנים 35 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature9 שנים 42 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature10 שנים 5 ימים
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature10 שנים 5 ימים
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature10 שנים 5 ימים
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature10 שנים 5 ימים
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה10 שנים 2 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature10 שנים 6 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature10 שנים 8 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature10 שנים 14 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature10 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #