קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2016פתוחnormalfeature7 שנים 7 שבועות
יום ספורט גאההזמנות עבודה וחשבוניות מס לפתוחnormalfeature7 שנים 13 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון שנת 2016פתוחnormalfeature7 שנים 14 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלסגירת שנה: סיכום שנת ההתנדבפתוחnormalfeature7 שנים 14 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתבקשה לקבלת שירותי מד"א בתרופתוחcriticalמשימה8 שנים 32 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחדרה 2014פתוחnormalfeature8 שנים 38 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליחיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature8 שנים 38 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתהעברת כספים שנתרמו לחשבון הפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשלוח חשבוניות ראשלצ-מרץ לבפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתשותפיםות לדוכן+מסקנותפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתלימוד תקנות ראשלצ לגבי דוכנפתוחnormalfeature8 שנים 49 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדיווח לרשם על תובענהפתוחnormalמשימה8 שנים 50 שבועותברוך אורן
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתפוליטיקאים בראשלצפתוחnormalמשימה9 שנים שבוע אחד
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתדוכני התרמה ביום מעשים טוביטופלnormalfeature9 שנים 2 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתמשטרת ראשוןפתוחnormalfeature9 שנים 4 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתסגירת תאריך למצעד ראשלצטופלnormalfeature9 שנים 4 שבועות
עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארציתגיוס אמן מושך קהל למצעד בראפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועות
עונת המצעדים 2013: פיתוח תשתית ארציתסגירת החובות משנת 2013פתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועות
תחזוקת אתרארכיון רשימת התפוצה של הוועפתוחminorfeature9 שנים 10 שבועותברוך אורן
יום ספורט 2013ביצוע ביטוליםפתוחcriticalfeature9 שנים 12 שבועות
שלב תוכן #