בקשה לקבלת שירותי מד"א בתרומה

Project:עונת המצעדים 2014: פיתוח תשתית ארצית
רכיבCode
Category:task
עדיפות:critical
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

ברוך או בן-ציון מתבקשים למלא את הטופס שהגיע בפקס ממד"א כדי שנקבל מהם שירותים ללא תשלום בתור היותנו מלכ"ר