קריאות עבור גיוס משאבים מוניציפלי

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
חיפה 2016פתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
חדרה 2014פתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועות
חיפה 2014פתיחה מחדשnormalfeature10 שנים 2 שבועותברוך אורן
ראשל"צ 2014פתוחnormalמשימה10 שנים 31 שבועותישי רוטמן
עת"א 2014טופלnormalfeature10 שנים 36 שבועותברוך אורן
עת"א 2012: חמשת מקבלי השכר חתוטופלcriticalfeature12 שנים 18 שבועותמייקי
תמיכת עתא"י ל2011פתוחcriticalfeature13 שנים 11 שבועותslioz
תמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature13 שנים 21 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #