חדרה 2014

Project:גיוס משאבים מוניציפלי
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

נו מה יהיה? צריך ללכת לעירייה ולברר