קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהטיולי פברוארפתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועותברוך אורן
תערוכה 2010משהו לבלוג שלנו? תהליך העבופתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועות
תחזוקת אתרעיצוב חדש לאתרפתוחnormalמשימה9 שנים 43 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאהפרסום צבעים בטבע (כולל שת"פ)פתוחnormalמשימה9 שנים 46 שבועותיוני א
תחזוקת אתרחיבור המקל לאתר הראשיפתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועות
ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010מעוכב עד 2/2011: ארגז כלים הורוהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 47 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלישיבת ועד ראשונה לשנת 2011פתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתרמעבר אתר לשרת חדשפתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועותברוך אורן
מסיבות נוער בצפוןמכתבי תודה לאחר המסיבהפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
מצעד הגאווה 2010: מחזירים את המצעד לקהילהסין סין תאילנד תאילנדפתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחד
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...דומיין מת - ברוך לטיפולךפתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחד
ניהול משרד שישה צבעיםלוגואיםפתוחminorfeature10 שנים שבוע אחד
ניהול משרד שישה צבעיםחוסרים בבקלסר מקורפתוחnormalמשימה10 שנים 2 שבועות
קורס מדריכות ומדריכי קבוצות גאות מחזור 3 (2010)תיאום חדר לקורספתוחcriticalfeature10 שנים 3 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםנוהל / טופס חישוב מלאי ו"משיפתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון נהליםפתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלתכנון לקראת פרויקט קולאזפתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועות
שישה צבעים ועד מנהלדוח רווח והפסד לפי פרויקט לפתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועות
פיתוח פעילות בחדרהתקציב סלון לשנת 2011פתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...משתמש לפורומים של איגיפתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #