קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
שישה צבעים ועד מנהלניהול תקין 2012: מטלות לביצוע פתוחnormalמשימה9 שנים 32 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12הצעות מחיר מבתי דפוספתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועות
היומן הקהילתי לשנת 2011-12תמחורפתוחnormalfeature9 שנים 33 שבועות
מסיבות נוער בצפוןועד נוער חיפה - צוות הדרכהפתיחה מחדשnormalfeature9 שנים 34 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החזרים 2010פתוחnormalfeature9 שנים 34 שבועות
מה קורה? הדרכהשווק קורס וידאופתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
צבעים בטבע - קבוצת המטיילות והמטיילים הגאההשתתפות בפסטיבל אקטיביזם 201פתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
פיתוח פעילות בחדרההסלון חודש אפרילפתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
מה קורה? הדרכההגדרת פרוייקט - קורס וידאו קפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
תערוכה 2010מכתבי תודהפתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועות
מסיבות נוער בצפוןועד נוער - פרסום עבור חניכיםפתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועות
מסיבות נוער בצפוןועד נוער חיפה - מקום מפגשפתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...החלפת מערך הדרכהפתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועות
הרחבת הפעילות בחיפה והקמת סניף חיפה של העמותהתוכן ופעיליות לסניף חיפהפתוחnormalמשימה9 שנים 40 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...לבדוק לגבי מרכז הצעיריםפתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועות
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...פגישה עם רכזת אישה החדשהפתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועות
גיוס משאבים מוניציפליתמיכת עתא 2010פתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועותברוך אורן
פיצ' - מקום לנוער גאה ועוד...מפגש מנכ"ל רכז ראיונות מתנדפתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועות
תחזוקת אתרפלט בטפסים החדשים של החזר כפתוחnormalbug9 שנים 41 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםסגירת שנת 2010פתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועות
שלב תוכן #