קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים 43 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועותברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature15 שנים 7 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature15 שנים 33 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature15 שנים 35 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים 44 שבועות
שלב תוכן #