קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועות
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature13 שנים 47 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 23 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה14 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #