קריאות עבור שישה צבעים ועד מנהל

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
החלטה בנושא פסטיבלי בשקלפתוחnormalfeature13 שנים 27 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד 22/12/2008פתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
ישיבת ועד 28/8פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
גאנט לתקופה 2/2008פתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועותברוך אורן
ישיבה חצי שנתיתפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
ישיבת ועד 29 לנובמברפתוחnormalfeature14 שנים 42 שבועותברוך אורן
ישיבת ועד שלישית - 10/1/2008פתוחnormalfeature14 שנים 45 שבועות
רישום עמותההטיפול מעוכבminorמשימה15 שנים שבוע אחד
שלב תוכן #