קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מה קורה? הדרכההכנת תוכנית לקורס דו-שבועיפתוחcriticalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
מה קורה? הדרכהקורס מה קורה-עריכהפתוחcriticalfeature13 שנים 47 שבועותברוך אורן
ניהול משרד שישה צבעיםקלטות DVפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםקטלוג מצאיפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםעדכון קובץ הוצאות והחזריםפתוחcriticalמשימה13 שנים 49 שבועותslioz
ניהול מתנדביםדפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה13 שנים 50 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםלהקליד 10-20 חשבוניותפתוחnormalמשימה13 שנים 50 שבועות
ניהול מתנדביםענבל - מתנדבת קיימתפתוחnormalמשימה13 שנים 51 שבועותsnuki
פיתוח פעילות באשדודתיאום תאריך ומיקום למפגש יופתוחnormalfeature14 שנים 8 שעות
תחזוקת אתרשיפצורים ע"פ אביהופתוחnormalfeature14 שנים 3 ימים
ניהול מתנדביםמ.135פתוחnormalfeature14 שנים 5 ימים
פיתוח פעילות באשדודתיאור בונים קהילה באשדודפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
פיתוח פעילות באשדודהכנות לקראת היומן הקהילתי 20פתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
ניהול מתנדביםמ. 129פתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותעמותת רוח טובהפתיחה מחדשcriticalfeature14 שנים 2 שבועות
ניהול משרד שישה צבעיםנ.מ.ב. מדגל ושלטפתוחnormalfeature14 שנים 3 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008דגל לוגו מה קורהפתוחnormalfeature14 שנים 3 שבועותברוך אורן
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008מקלות קרטיב (טיזרים)פתוחnormalfeature14 שנים 3 שבועות
גיוס משאבים מקרנות פרטיותחברה טובהפתוחnormalfeature14 שנים 3 שבועות
מצעד הגאווה בתל אביב, 2008גלידהפתוחnormalfeature14 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #