הכשרה לרכז מתנדבים חדש

Project:ניהול מתנדבים
רכיבDocumentation
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

* להכין טבלת שליטה ומעקב אחרי ביצוע תוכנית הכשרה לפי נוהל הכשרת רכז/ת מתנדבים
* להתחיל לעבוד, תוך הצמדת גרסאות של הקובץ כאן.