קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature10 שנים 14 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport11 שנים 35 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature11 שנים 36 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה11 שנים 37 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature11 שנים 38 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature11 שנים 39 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה11 שנים 46 שבועות
ד.פתוחnormalfeature11 שנים 46 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 46 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה11 שנים 47 שבועותברוך אורן
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה12 שנים שבוע אחד
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה12 שנים 3 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug12 שנים 6 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature12 שנים 9 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה12 שנים 9 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה12 שנים 20 שבועות
שלב תוכן #