קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 22 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport13 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה13 שנים 45 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature13 שנים 47 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
ד.פתוחnormalfeature14 שנים 2 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 2 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועותברוך אורן
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה14 שנים 9 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug14 שנים 14 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 17 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 28 שבועות
שלב תוכן #