קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature13 שנים 14 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport14 שנים 35 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature14 שנים 36 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature14 שנים 38 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature14 שנים 39 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
ד.פתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועותברוך אורן
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה15 שנים שבוע אחד
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה15 שנים 3 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug15 שנים 6 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 9 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה15 שנים 20 שבועות
שלב תוכן #