פרסום ושיווק

Project:ארגז כלים לשינוי חברתי - קורס העשרה לפעילים חברתיים גאים 2010
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

בפורומים
בתפוצת ספטמבר
וכן באופן נפרד להכין גרפיקה לכל מפגש (עלות כניסה חד פעמית: 30 ש"ח)