הזנת נתוני מתעניינים נובמבר

Project:ניהול מתנדבים
רכיבUser interface
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:Unassigned
Status:פתוח
תיאור

יש 5 פתקים על השולחן, בנוסף יש להזין את המתעניינים מהטורניר (ראה סקר טורניר) והמשתתפים בטורניר - יש לפתוח 2 קבוצות מתאימות ("VOL שיחקו בטורניר 2008" ו-"VOL2 השתתפו בסקר טורניר 2008"