כתיבת נוהל הפקת אירוע (תיכנון ואישור)

Project:ניהול משרד שישה צבעים
רכיבCode
Category:feature
עדיפות:normal
אחראי:ברוך אורן
Status:פתוח
תיאור

יש להכין טיוטא לנוהל, להעביר לסבב הארות /הערות ולהחזיר לאישור סופי.