קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport14 שנים 10 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה14 שנים 12 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature14 שנים 12 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature14 שנים 14 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature14 שנים 16 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
ד.פתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועותברוך אורן
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature14 שנים 28 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה14 שנים 28 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה14 שנים 30 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature14 שנים 33 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug14 שנים 33 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 35 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה14 שנים 47 שבועות
שלב תוכן #