קריאות עבור ניהול מתנדבים

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
איחוד רשומות במקלפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועותברוך אורן
טיפול במיקלול כפול ודפוקפתוחnormalsupport15 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיקלול אלינהפתוחnormalfeature15 שנים 5 שבועות
מסמכי חפיפהפתוחnormalמשימה15 שנים 6 שבועות
גיוס חברי ועד חדשים לעמותהפתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועותברוך אורן
מפגש עם המנהיגות באשדודפתוחcriticalfeature15 שנים 8 שבועות
דף "דרושים מתנדבים"פתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועות
מציאת מלוווה לרכז מתנדביםפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
ד.פתוחnormalfeature15 שנים 14 שבועות
דיווח שעות חודש דצמבר-ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
מנגנון תזכורותפתוחnormalמשימה15 שנים 16 שבועותברוך אורן
הזנת נתוני מתעניינים נובמבפתוחnormalfeature15 שנים 22 שבועות
צוות גיוס משאביםפתוחnormalfeature15 שנים 22 שבועות
סינכרון נרשמים לקורס העשרהפתוחnormalמשימה15 שנים 22 שבועות
נושאים לישבות צוותפתוחnormalמשימה15 שנים 23 שבועות
פרסום תקנים לשירות לאומי בשפתוחnormalfeature15 שנים 27 שבועות
טיפול בכתובות שגויותפתוחnormalbug15 שנים 27 שבועות
הכשרה לרכז מתנדבים חדשפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
אפיון למערכת CRM מתנדביםהטיפול מעוכבnormalמשימה15 שנים 29 שבועותsnuki
דפיות מצעד תל אביבפתוחcriticalמשימה15 שנים 41 שבועות
שלב תוכן #